Privacybeleid

FaaS Fitness waardeert de persoonlijke gegevens van elke gebruiker. Daarom ogen wij ook volledige te voldoen aan de daarom treffende richtlijnen en wetgeving. Dit privacy statement informeert u onze werkwijze in dit kader.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft FaaS Fitness BV (hierna: “FaaS Fitness”) hoe we als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, zoals een abonnement voor het gebruik van fitness materiaal of onze website.

 1. Wat is een persoonsgegeven?

GDPR beschrijft persoonlijke gegevens als informatie over een geïdenticeerde of identiceerbare natuurlijke persoon.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens die je opgeeft om een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij proberen deze gegevens te beperken tot een minimum met oog jou te respecteren, tot in de mate dat we steeds een goede service kunnen garanderen aan (potentiële) klanten.

Als je contact maakt met ons, gebruik maakt van onze website of diensten van FaaS Fitness, zoals een abonnement voor het gebruik van fitness materiaal, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening de volgende gegevens:

 • Contactgegevens: naam, adres en geboortedatum;
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, naam en adres;
 • Communicatievoorkeuren en instellingen;
 • Feedback op onze diensten;
 1. Basis van verwerking

Wij verwerken enkel persoonsgegevens wanneer dit een gegronde basis heeft zoals beschreven in de GDPR richtlijnen en wetgeving, deze kunnen zijn:

 1. Indien toestemming ontvangen door jou;
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Gemotiveerd belang van FaaS Fitness

 

 1. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hieronder vind je een niet limitatieve lijst van doeleinden:

 • Administratief: voor nanciële en scale verplichtingen, inclusief facturatie
 • Communicatie en verlenen van service, bijvoorbeeld in geval onderhoud, reparatie en/of vervanging van fitness materiaal.
 • Customer Relationship Management
 • Marktonderzoek en O&O
 1. Delen met derden

FaaS Fitness deelt jouw persoonsgegevens met derden in enkele strikte gevallen die onderbouwd zijn met een motivatie:

 • Bij wettelijke verplichting;
 • Bij eenvermoeden van een schending van de rechten van derden,  strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang
 • Partners van FaaS Fitness zonder verwerkingsbevoegdheid(leveranciers, boekhouders, etc.);
 • Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie)
 1. Bewaren van jouw gegevens

We bewaren jouw persoonsgevens voor de termijn dat dit gemotiveerd kan worden en voor zolang dit toegestaan is volgend het toepasselijk recht.

 1. Website

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en   veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je dit aangeven.

 1. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kan je FaaS Fitness bereiken op info@faasfitness.be.

 1. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

 

Dit statement is voor het laatst herzien op 21 September 2021